LEKTORÁLÁS, LEKTORÁLT FORDÍTÁSOK

A lektorálás egy olyan ellenőrzési folyamat, amely során a nyelvi vagy szakmai lektor összehasonlítja a forrásnyelvi és a célnyelvi szövegeket. Ez magában foglalja a fordítás ellenőrzését, esetleges javítását, tökéletesítését.

Sokan kérdezik, hogy miért van szükség egyáltalán lektorálásra, miért nem készít tökéletes fordítást elsőre a fordító. Ennek az az oka, hogy a fordítás alkotómunka, csakúgy mint az írás. Ahogyan például az újságírókat is olvasószerkesztők ellenőrzik, mielőtt nyomdába kerül az anyag, a kiadásra kerülő fordításokat is mindig érdemes lektoráltatni, mert minden szövegen lehet javítani. A fordító (még ha többször ellenőrizte is a szöveget), ún. nyersfordítást készít, amely mindig megfelel a szakfordítással szemben támasztott általános követelményeknek. Ez azt jelenti, hogy a lefordított anyag bár pontos és tartalmát tekintve hiánytalan, mégis lehetnek benne apróbb stilisztikai, grammatikai hibák, elírások. Lényeges, hogy a nyersfordítás számos felhasználás esetén önmagában is megfelelő. Erre kiváló példa az egyik legnagyobb ügyfelünk, az olasz IPSOS s.r.l. : a fogyasztói szokásokat és közvélemény-kutatásokat végző konszernnek autóipari felmérések tartalmát fordítjuk olaszról török nyelvre, szigorúan belső felhasználásra, lektorálás nélkül. Ilyen esetben például semmi szükség nincs lektorálásra.

A lektorálás tehát külön szolgáltatás, amelyet kizárólag saját fordításink esetén vállalunk. Fordítóirodánk öt szolgáltatási szintet különböztet meg, a lektorált fordítás a 3.(DCT) szintnek felel meg. A fordítási szintekről többet ezen az oldalon olvashat.

Professzionálás lektorálás, szakemberek által

AJÁNLATKÉRÉS
Ha lektorált fordításra szeretne ajánlatot kérni, kattintson ide >>>
Ha még nem tudja biztosan, hogy szakmai vagy nyelvi ellenőrzést szeretne, olvasson tovább!
AJÁNLATKÉRÉS

Milyen típusai vannak a lektorálásnak?

lektorálás hivatalos fordításokhoz

Nyelvi (stilisztikai/általános) lektorálás

Az anyanyelvi lektorálásnál a nyelvi képzettségre és fogalmazókészségre tesszük a hangsúlyt, mert a cél az, hogy az adott kultúrában a lektorált anyag tökéletesen megállja a helyét. Ezért előfordul, hogy a lektor teljesen átfogalmazza az eredeti fordítást, hogy nyomokban se lehessen észrevenni, hogy fordított anyagról van szó. Az anyanyelvi lektorálás lehet kétnyelvű – amikor a lektor összeveti a forrás és a célnyelvi szöveget – , és lehet egynyelvű is, amikor a célnyelvi szöveget tökéletesíti.

A nyelvi lektorálás során a fordítás felülvizsgálatának részét képezik a grammatikai, stilisztikai és tartalmi szempontok is. Ezek egy részét a lektor javítja, a többire javaslatot tesz és megvitatja a fordítóval. Ilyen típusú lektorálást javaslunk egyszerűbb marketing fordításoknál, vagy olyan tartalom esetén, ahol a célnyelvi anyag publikált formában jelenik (pl. általános témájú honlapok, blogok). Ezt a tevékenységet kizárólag anyanyelvi szakember végezheti, aki rendelkezik azzal tapasztalattal, képzettséggel és elismertséggel, amelyek az anyanyelvi lektorálás elengedhetetlen velejárói.

Kétnyelvű szakmai lektorálás

A szakmai lektorálást az adott szakterületen tevékenykedő elismert szakember (mérnök, informatikus stb.) végzi, aki egyrészt szaktekintélynek számít, másrészt mind a forrás, mind a célnyelvet legalább fordítói szinten ismeri. Gépkönyvek, használati utasítások, szakmai weblapok, illetve bármilyen nyilvánosan megjelenő szakmai kiadvány fordításának nélkülözhetetlen kelléke a kétnyelvű szakmai lektorálás. A lektor – amellett, hogy korrigálja az esetleges nyelvhelyességi, helyesírási és tartalmi hibákat – elsősorban a szakszókincs használatának helyességére koncentrál. Természetesen a kétnyelvű szakmai lektor is anyanyelvi személy, aki behatóan ismeri az adott szakterületet. Több olyan ipar- és szolgáltatási ág van, ahol a fordító és a lektor együtt hoznak létre korábban nem létező új szavakat és kifejezéseket, amelyeket az ügyféllel is egyeztetnek.

Nyelvi és szakmai lektorálás

A nyelvi és szakmai lektorálás a legmagasabb szint, és nem más, mint a korábbi két lektorálás együttese – ezt olyan esetekben ajánljuk, ahol egy cég vagy szervezet jövője a tét egy új ország piacán (pl. új, erősen szakmai marketinganyagok vagy online tartalmak fordítása esetén). Itt már a fordító, az anyanyelvi és a szakmai lektor együtt korrigálja, tökéletesíti a célnyelvi szöveget és garanciát vállalnak arra, hogy az a legmagasabb nyelvi és szakmai követelményeknek is megfelel és az eredmény bármilyen szakmai konferencián és fórumon publikálható. Kritikusan fontos fordítások esetén a lektorálásnak kizárólag ezt a típusát ajánljuk.

Hiteles vagy hivatalos fordítást kizárólag lektorálással együtt vállalunk

Fordítóirodai záradékkal ellátott hiteles és hivatalos fordítást csak lektorálással együtt vállalunk. Hiteles fordításoknál a szöveg jellegétől függően alkalmazunk kétnyelvű szakmai vagy nyelvi lektorálást, esetleg mindkettőt.

A lektorálás általában a fordítási díj 50%-a, ettől eltérő esetekben, mindig előzetes árajánlatot készítünk, ami pontosan tartalmazza a lektorálás díját.

A BTT FORDÍTÓIRODA LEGKERESETTEBB NYELVI OLDALAI:

ANGOLNÉMETOROSZFRANCIAKÍNAIJAPÁNOLASZSPANYOLROMÁNSZLOVÁKSZERB